BIJ INSCHRIJVING VERKLAART DE DEELNEMER ZICH AKKOORD MET HET ONDERSTAANDE REGLEMENT:


Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.

Deelname is geheel op eigen risico.

Na het ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld, behalve als het evenement door de organisatie wordt afgelast a.g.v. het coronavirus.

Mocht het evenement door externe omstandigheden of overmacht, zoals extreme weersomstandigheden, epidemieën of het overlijden van iemand van het Koninklijk Huis, niet plaats kunnen vinden, dan zal er geen restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld. De organisatie beslist over het afgelasten van het evenement.

Bij de hardloopafstanden dient men zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van de aanwezige verkeersregelaars. Het parcours is grotendeels afgezet maar onderweg kom je wel andere fietsers en wandelaars tegen. Houd je ook aan de voorschriften die onderweg worden vermeld.

We werken tijdens het Rondje Stadseiland / Merwederun samen met fotografen die een sfeerimpressie maken van het evenement. Deze foto’s worden gebruikt voor de website van het evenement, Facebook en Instagram. Door je in te schrijven ga je akkoord met het gebruik van deze foto’s op de hiervoor beschreven media. Volgens de geldende AVG-bepalingen kun je ons verzoeken een foto offline te halen. Gebruik hiervoor het contactformulier op deze website.

Deelnemers aan de hardloopwedstrijd (alle afstanden)gaan akkoord met tijdsregistratie.

Deelnamebewijzen zijn persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden.

De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.

Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

Met het accepteren van het startnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over deugdelijke hardloopschoenen.

Deelnemers geven middels inschrijving toestemming voor gebruik van gegevens door Rondje Stadseiland / Merwederun voor promotiedoeleinden en andere evenementen van de organisatie (Central Events). Tevens geeft men toestemming voor de publicatie van foto’s en namen (bij tijdsregistratie) waarop deelnemers worden afgebeeld.

VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING

 1. Wanneer bent u verzekerd?
  U bent verzekerd voor annuleringskosten vanaf het moment dat u deze dekking heeft gesloten tot het moment dat het evenement begint. U kunt deze dekking afsluiten tot en met 7 dagen na de datum van uw inschrijving.
 2. Voor welk bedrag bent u verzekerd?
  Verzekerd is het reserveringsbedrag inclusief toeslagen die u heeft (aan)betaald.
 3. In welke gevallen bent u verzekerd?
  U bent verzekerd voor annuleringskosten in de volgende gevallen:
  – U, een familielid in de eerste of tweede graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval.
  – Een familielid in de derde graad overlijdt.
  – U of uw partner wordt zwanger en dit heeft directe gevolgen voor uw inschrijving.
  – U, een huisgenoot of uw inwonend kind moet een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
  – Uw ouder(s) of kind(eren) heeft (hebben) onverwacht dringend zorg nodig, die u alleen zelf kunt geven.
  – U of een andere verzekerde moet thuis aanwezig zijn vanwege materiële schade aan een eigendom, huurwoning of het bedrijf waar u of de medeverzekerde werkt.
  – U als gevolg van een medisch aantoonbaar lichamelijk letsel, ontstaan in de termijn tussen boeken van het evenement en aanvang, niet kan deelnemen aan de geplande sport. Dit dient te worden aangetoond door middel van een medische verklaring. Voor al deze gebeurtenissen geldt dat ze onvoorzien zijn, onverwacht moeten optreden en tijdens de looptijd van deze dekking gebeuren.
 4.  Wat krijgt u vergoed?
  Wij vergoeden de annuleringskosten tot maximaal het inschrijfgeld inclusief de toeslagen die u heeft (aan)betaald.

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen